Дитячо-юнацька спортивна школа №8 Кривий Ріг

 Структура та органи управління закладом

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ

     Управління в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

 

Засновник – Засновником  та власником майна закладу є територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької

міської ради.

 

Заклад підконтрольний Власнику, підзвітний управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, яке

виконує функції уповноваженого органу управління в межах, визначених чинним законодавством Украйни та

Положенням про управління, безпосередньо підпорядкований відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради.  

 

Директор закладу - здійснює загальне керівництво закладом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,

забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників. В установленому порядку за

погодженням із уповноваженим органом затверджує структуру і штатний розклад закладу в межах фонду заробітної плати, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни.

 

 

 

Тренерська рада - вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувльної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог,

забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо. Розробляє пропозиції щодо поліпщення діяльності спортивної

школи, розробляє заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів.

 

Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та

інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи. Загальні збори колективу скликаються не

рідше одного разу на рік.