Дитячо-юнацька спортивна школа №8 Кривий Ріг

 

Мова освітнього процесу

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про Посвіту”,  "Про позашкільну освіту", Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу є українська мова.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЗАШКІЛЬНУЮ ОСВІТУ»

 

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики"

{Стаття 7 в редакції Закону № 5029-VI від 03.07.2012}

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  • Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

  • Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови. 

  •  

СТАТУТ ЗАКЛАДУ

 

2.7. Мова навчання та виховання в Закладі визначається Конституцією України та відповідним законом України.